De afgelopen tijd heb ik in de middagdiensten in HHG Goes stilgestaan bij de Dordtse Leerregels. De Dordtse Leerregels laten zien dat God alles doet om mensen zalig te maken. Omdat Hij alles doet, is onze zaligheid zeker als wij Hem kennen. Omdat Hij alles doet, verdient Hij alle eer!

Het mooie van de gereformeerde leer, zoals in de Dordtse Leerregels verwoordt, is dat daarin Gods welgemeende aanbod van genade aan iedereen blijft staan en het volle gewicht gegeven wordt aan onze eigen verantwoordelijkheid, en tegelijkertijd vastgehouden wordt aan God die alles doet, alles werkt, en alle eer waard is.

De preken zijn terug te kijken via het YouTube kanaal van HHG Goes. Met dank aan het streamteam, die alle preken verzameld heeft in een playlist.