Het mooie aan de gemeente van Goes is dat er actief geluisterd wordt naar de preek en de vragen die de preek oproept ook gesteld worden. Zo kreeg ik naar aanleiding van de preek over 2 Koningen 6:8-23, over de knecht van Eliza wiens ogen geopend worden op het gebed, de vraag: Waarom noemt u deze knecht Gehazi? We lezen toch in 2 Koningen 5:27 dat Gehazi melaats is? En als Gehazi melaats is dan is hij toch onrein en kan hij niet onder de mensen wonen?

Een goede vraag. Is de knecht van Eliza, die in 2 Koningen 6 genoemd wordt Gehazi, of heeft Eliza een nieuwe knecht genomen nadat Gehazi melaats geworden is?

Dat Eliza geen nieuwe knecht genomen heeft, blijkt wel uit het vervolg van 2 Koningen. In 2 Koningen 8:4 komen we Gehazi weer tegen. Hij wordt daar ‘de knecht van de man Gods’ genoemd. Niet alleen heeft Eliza hem in dienst gehouden als knecht, ondanks dat hij melaats is, maar uit het feit dat de koning met hem spreekt kun je afleiden dat Gehazi op dat moment niet (meer) onrein is.

Hoe kan dat? Er zijn twee manieren om deze vraag te beantwoorden. Het eerste antwoord is dat de melaatsheid die Gehazi kreeg een tijdelijke straf was. In dat geval beschrijft 2 Koningen 5:27 niet dat Gehazi levenslang melaats wordt, maar dat de schande van zijn melaatsheid levenslang aan hem en zijn nageslacht is blijven kleven.

Het is echter ook goed mogelijk dat Gehazi, ondanks zijn melaatsheid, toch rein was. Wie de wetten over melaatsheid uit Leviticus 13-14 goed leest, ziet dat melaatsheid niet altijd onrein maakt. Leviticus 13:13 beschrijft dat iemand wiens huid helemaal wit geworden is van melaatsheid rein is. We lezen in 2 Koningen 5:27 heel nadrukkelijk dat Gehazi helemaal melaats wordt, wit als sneeuw. Ondanks zijn melaatsheid is hij daarmee niet onrein en kan hij gewoon in dienst van Eliza blijven, zoals 2 Koningen 8:4 ook laat zien dat gebeurd is.

Het is een interessante vraag waarom iemand die helemaal melaats is rein verklaard wordt in Leviticus 13:13. Mogelijk is de gedachte hierachter dat een open wond, waar vocht uitkomt, onrein is. Mogelijk is dat de reden waarom een uitgedroogde, witte huid, waar geen ontstekingen of wonden meer op te vinden zijn waar vocht uitkomt, rein verklaard wordt.

Al met al is er een goede reden om aan te nemen dat de knecht van de man Gods uit 2 Koningen 6 Gehazi is.